خدایا از تو سپاسگزاریم که ….

ملاها در زمان کشف و تولید واکسن فلج اطفال بر ما حکومت نمی کردند، وگرنه اکنون همه ما باید با عصا و ویلچر حرکت می کردیم.😂

به اشتراک بگذارید: