دختر «محمدعلی رامین» هم از پدرش تبری جست!

صالحه رامین در ادامه توضیحات خود خطاب به رضا کیانیان نوشت: “شاید کمتر دختری اندازه من با گشت ارشاد درگیر شده باشد، کتک خورده باشد و بازداشت شده باشد. و سعی کرده باشد پدرش نفهیمده باشد که اگر می فهمید اوضاع تلخ تر می شد.”

به گزارش دیده بان ایران؛ به دنبال انتقاد «رضا کیانیان» از دختر «محمدعلی رامین» مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد و معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت های نهم و دهم، که در عرصه مُد فعالیت می کند؛ صالحه رامین با انتشار مطلبی ضمن تبری جستن از افکار و ایدوئولوژی پدرش نسبت به انتقاد این بازیگر پیشکسوت سینما واکنش نشان داد و نوشت: ” من سعی کرده ام هیچ وقت تظاهر به چیزی نکنم که می دانم که در این شهر فرزند محمدعلی رامین بودن و اینگونه لباس پوشیدن چه هزینه ای دارد و من هم طی این سالها هزینه اش را داده ام.”

صالحه رامین در ادامه توضیحات خود خطاب به رضا کیانیان نوشت: “شاید کمتر دختری اندازه من با گشت ارشاد درگیر شده باشد، کتک خورده باشد و بازداشت شده باشد. و سعی کرده باشد پدرش نفهیمده باشد که اگر می فهمید اوضاع تلخ تر می شد.”

گفتنی است پیش از این «یاسین رامین» در واکنش به انتقادها نسبت به پدرش و استفاده از رانت پدرش گفته بود: من ارتباطی با پدرم ندارم.
به اشتراک بگذارید: