درمانده، ادبیاتی که امروز در خیابان ها مشاهده میشود، ثمره همان نظر نزدیک شما به آن یار قدیمی است!

این روزها اوباش ۵۷ تی شده اند معلم اخلاق جامعه که وامصیبتا، ملت چقدر بی تربیت هستند! اول از همه باید به این تنگنمایان دهان گشاد گفت که در همین انقلاب کذایی ۵۷، شما ترمیناتورهای ۵۷T _رکیک ترین ناسزاها را که لایق خود شما و جد و آبادتان بود_ نثار شهبانو فرح پهلوی کردید؛ حالا چرا مشتی فحاش و قداره کش و سینما آتش زن و لمپن زادگان جمشیدی امروز ناراحت هستند که رهبر انقلابشان مورد تمسخر قرار میگیرد، از آن داستانهاست و فقط از اوباش ۵۷ تی چنین لطیفه هایی صادر میشود.

آقایان، خانم ها، یادتان هست که آن نظر کرده رهبر و پدیده هزاره چگونه در سال ۸۸ مردم را خس و خاشاک نامید؟یادتان هست میمونک چی توز محصول بیت رهبری میگفت آب را آنجا بریز که می سوزد؟ یادتان هست که چگونه در کهریزک ها رحم دختران مردم را پاره کردید و در روده پسران شیشه نوشابه فرو کردید؟

یادتان هست برای پیروزی رییسی از امیر تتلوی فحاش استفاده کردید و خواستید نسل جوان را جذب سیاست های خود کنید؟ یادتان هست حسین زمان ها را خانه نشین کردید و به جایش رپ زدبازی را که تصویر ملیحی از ایران ارائه میداد، پروموت کردید و به هدف تبلیغ برای نظام، رکیک ترین کلمات آنها را هم نشنیدید و خوشحال از اینکه برایتان میخوانند تهران پر از مازراتی شده، در دل به ابتذال این نسل میخندید.

آری، آنچه که امروز در خیابان ها جاریست، نتیجه ۴۳ سال خونریزی و قتل و تجاوز و غارت است‌. ۴۳ سال است برگرده ملت سوار شدید و اکنون که با زبان خودتان فریاد میزنند، بس است؛ ظریف و نرم و نازک شده اید و دلتان لابد شکسته است؟ براستی چگونه میشود این همه وقاحت را در یک جا جمع کرد؟

الا ای اوباش ۵۷ تی، اینکه زنان هم آلت نداشته را حوالت رهبر انقلابتان میکنند، اینکه اوباش بسیجی متجاوز را مردم به سزای جنایاتش رسانده اند، هیچکدام نه بی ادبی است و نه خشونت؛ وقتی ۴۳ سال سرزمینی آباد و آزاد و شاد را چنین به نیستی و تباهی کشانده اید، انتظار نداشته باشید با دسته گل از شما استقبال کنند. این سزاهایی که از هر طرف به بیت رهبری حوالت داده میشود، فحش نیست، بلکه تقدس زدایی از مفعول درمانده ای است که خود را مقام معظم رهبری خطاب میکند!

سرچشمه شايد گرفتن به بيل ، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

به اشتراک بگذارید: