دلخوش به این حواس پرتی ها نباشید؛ امان از روزی که در خیابان ها گرفتار پدرانی چو پدر بابک خرم دین شوید!

مائده آسمانی قتل بابک خرم دین دوم برای جمهوری اسلامی لحظات خوشی را رقم زده است. درست در لحظاتی که شورای نگهبان و سپاه و خامنه ای دارند _مسیر دوران پساخامنه ای را که از سال ۸۸ کلنگش را زدند، آماده افتتاح میکنند_ حرامیان تروریست حماس موشک‌پراکنی های خود را به دستور آغا شروع کردند تا اسلیپی جو و غربی ها از هراس شعله ور شدن آتش جنگی دیگر در خاورمیانه، لاشه بویناک برجام بی فرجام را احیا کنند و گونی های دلار مثل زمان اوباما به بیت برسد.

تا همین لحظه که نمایشنامه مرگ بابک خرم دین دوم شده است کابوس ملت ایران، جمهوری اسلامی خوشحال است که اگر سریال های مزخرف شبکه خانگی برای مردم جذاب نیست، اما به جایش جنایات ها و خودکشی ها و‌خود سوزی ها شده است سریالی دنباله دار با بیشترین بیننده؛ یعنی ملت ایران.

جمهوری اسلامی راهی را که در سال ۸۸ آغاز کرد میرود که به سرانجام برساند و بساط همان شوی مسخره و فیلتر شده مثلا «جمهوری» را هم جمع کند تا ما علنا پس از این شاهد حکومت اسلامی باشیم. حکومتی که از همان آغاز هم تنها اسلامی بود و اما دیگر نه به این عریانی!

جمهوری اسلامی شادمان از خودکشی آزاده نامداری و قتل بابک خرم دین و جماعت جک ساز و جوگیر، قدم به قدم به دارد ایران را برای دوران «پسا خامنه ای» آماده میکند. بر خلاف کسانی که فکر میکنند «رییسی» رهبر آینده است پس ریاست جمهوری اش هم باید تضمین شده باشد، عده ای هم فکر میکنند کاندید شدن دوباره او برای ریاست جمهوری، برای کنار زدن رییسی از نامزدهای رهبری است و این دامی است که مجتبی خامنه ای برای او پهن کرده است. تا روزیکه خامنه ای نمیرد، هیچکس نخواهد فهمید چه در پشت پرده گذشته است اما آنچه که مشخص است ایران آبستن زاییدن حرام زاده ای به نام «ولی فقیه سوم» است؛ نوزادی بد شکل و بد ترکیب که احتمال کشته شدن « مادر» هم در زایمانش پیش بینی شده است.

ایران امروز و جامعه ای که خمینی و خامنه ای ساخته اند، جامعه ای عصبی و مبتذل و‌دروغگو و بی رحم و فاسد است که دارد نفس های آخرش را میکشد؛ اما در همین جامعه سراسر فاسد هم هنوز امیدهایی وجود دارد. در برابر لشگر حرامیان و‌جنایتکاران، هستند قهرمانانی از جنس جانباختگان آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ که میتوانند تمام معادله ها و نقشه های نظام را بر هم زنند.

شقاوت و جنایت و‌بی اخلاقی هولناکی که زیر پوست ایران جاری شده است، سرانجام همانند فاضلابی بدبو خواهد ترکید و اولین نفرهایی هم که قربانی خواهند شد همین طرفداران امروز نظام هستند. جامعه ای ساخته اید که کودکان خودکشی میکنند و مادران و پدران فرزند کشی؛ خوشحال نباشید، بترسید از روزی که به جای ترس خشم در دلها بجوشد. بترسید از روزی که مردم به جای خودکشی، به دنبال مسبب وضع کنونی اسلحه و قمه به دست بگیرند و حریف بطلبند. بترسید از «انقلاب سومی» که در راه است و شوربختانه یا خوشبختانه صحنه هایی خلق خواهد کرد که در تاریخ جهان نمونه اش را کسی سراغ نخواهد داشت. بوی خون «بابک» ها میآید، بوی سوختن «ترانه»ها، بوی باروت، بوی لاشه بویناک جمهوری اسلامی در میدان «انقلاب»!

به اشتراک بگذارید: