دمکراتها از روی حلیه المتقین قانون می نویسند

یک نماینده سوپر دمکرات در ایالت کالیفرنیا طرح یا لایحه ای را به پارلمان برده تا سکس دهانی و مقعهدی با کودکان بشرط موافقت کودک قانونی شود.

این جماعت ظاهرا دمکرات معمولا برای جان سیاهان خیلی ادعاشون میشود ولی اینقدر شعور ندارند که بدانند کودکان در شرایطی نیستند که خطر چنین ارتباطات جنسی را درک کنند. یعنی اینقدر تباه!

بی سبب نیست که دمکراتها با اسلامیست ها اینقدر پیوند اخلاقی دارند.

 

به اشتراک بگذارید: