دمکراتها در کنگره جلوی فروش اسلحه به اسرائیل را گرفتند

اسرائیل برای سیستم پدافندی ضدموشکی گنبد آهنین نیاز به خرید فوری تجهیزات پیشرفته دارد تا شهروندانش را در برابر موشک پرانی های حماس و جهاد اسلامی و حزب الله محافظت نماید اما با مخالفت دمکراتهای افراطی در کنگره فروش آنها متوقف گردید.

این اولین بار در تاریخ امریکا و اسرائیل است که جلوی خرید تسلیحات به اسرائیل گرفته میشود

به اشتراک بگذارید: