دولت چین و ایغورهای سنجان ؛ وئر کای‌شی- به عبارت دیگر (۲۵ دقیقه)

ایغورهای چین اقلیت مسلمانی هستند که بنا به گزارش‌ها در سالهای اخیر از طرف حکومت کمونیستی چین بشدت تحت فشار بوده و برخی از آنها حتی به اردوگاههای آموزش اجباری فرستاده شده‌‌اند. وئِر کای‌شی یک ناراضی سیاسی تبعیدی در تایوان که اصلیت ایغور دارد در گقت و گو با استیون سَکِر از بخش جهانی بی بی سی می‌گوید که ترکیه شاید تنها کشور مسلمانی باشد که از این اقلیت مسلمان دفاع کرده است و ‘سیاست ارتباط با چین که دنیا در سی سال گذشته دنبال کرده جهان رو تغییر داده نه چین رو’ . وئِر کای‌شی در باره فشارهای پکن بر ایغورهای چین در این برنامه به عبارت دیگر.

به اشتراک بگذارید: