دو جنگ فرسایشی

در حال حاضر دو جنگ فرسایشی در جریان است که با سرنوشت ما مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط است.

جنگ فرسایشی اول، جنگ روسیه و اکراین است. روسیه توی باتلاقی افتاده که هر روز خسارت بیشتری را متحمل میشود. هر روز بخشی از ماشین جنگی اش نابود میشود، فرماندهانش را از دست می دهد، بنیه اقتصادی اش نحیف تر و ناتوان تر میشود. هرچقدر این جنگ طولانی تر شود، توان نظامی و اقتصادی روسیه بیشتر فرسوده میشود. آثار و عواقب ناگوار این جنگ، سالها بعد از خاتمه جنگ گریبان روسیه را خواهد گرفت و روسیه را تبدیل به یک کشور عقب مانده و فقیر جهان سومی خواهد کرد که کمتر موقعیت دخالت در امور ایرانیان را خواهد داشت. چیزی که در این چهار دهه مردم ایران از آن رنج بردند مستقیما با نفوذ روسیه در حکومت آخوندا بود. بخش مهم شرارت جمهوری اسلامی بخاطر نفوذ روس ها در محافل تصمیم گیری در تهران است. خلاصه اگر روسیه در این جنگ صدمه اساسی ببیند، مردم ما در آینده از مصونیت بیشتری برخوردار خواهند بود.

یادمان باشد روسیه نمی گذارد ایران با غرب رابطه خوب داشته باشد، همانگونه که از نزدیکی اوکراین با غرب برآشفته شد.

جنگ دوم جنگ فرسایشی مردم ایران با حکومت آخونداست.  جمهوری اسلامی و وابستگانش، خوشحالند که تنفر مردم از این رژیم فقط در حد تظاهرات محدود و چند تا شعار خلاصه می شود و منجر به سقوط حکومت نمیشود. غافل از اینکه این یک جنگ فرسایشی علیه حکومت است و هر حکومتی که در این ورطه افتاد بالاخره نابود میشود. دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد.

ما نباید از این تظاهرات محدود و پراکنده مردم ناامید بشویم و خیال کنیم بی نتیجه است. مهمترین فایده اش ایجاد دردسر برای حکومت است. ناآرامی ها هر چند پراکنده، برای حکومت نگرانی ایجاد می کند. هیچکس نتوانسته روی سرنیزه مدت طولانی بنشیند. این تظاهرات مردمی باعث پکیده شدن حکومت میشود. حکومتی که از درون خالی شود و فقط پوسته اش باقی بماند، نهایتا در یک پیچ تاریخی کم می آورد و به دره نابودی سقوط می کند. چگونه و چه موقع را هیچکس نمی داند اما عقل و منطق و واقعیات روی زمین همگی گواه این هستند که حکومت اسلامی در ایران به پایان رسیده و پرونده اش برای همیشه بسته خواهد شد.

به اشتراک بگذارید: