دکتر هاشمیان ، نمکی وزیر متملق و نادان بهداشت را با خاک یکسان کرد!

پ.ن:امان از مجیز گویان حاکمان، آن ها که می بینند زمین گرد است اما چون آغا می گوید نه ، آنها هم چشمان خود را می بندند و انکار می کنند.واقعا نمکی در مدیریت یکی از مهم ترین وزارتخانه ها در حساسترین برهه بعد انقلاب فاجعه ببار آورد. تا بجای مدیریت علمی و تخطّئه رانت خواران واکسن کرونا، تصمیم به پاچه خواری رهبر مفسدان نماید.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
4 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها