«ذکر خیر» شنیدنی عادل الجبیر از کارنامه تروریستی ج.ا.

در این ویدئو عادل الجبیر (وزیر خارجه سابق و وزیر مشاور فعلی عربستان) با لحن آرام ویژه خودش یک سیاهه از «خل بازی ها» ج.ا. ارائه میدهد.

به اشتراک بگذارید: