یک فرمانده تروریستهای حوثی هم کتلت شد

خبرگزاری الحدث از کشته شدن فرمانده تروریست های حوثی، آن هم در روز جهانی کتلت، خبر می دهد:

 

به اشتراک بگذارید: