روشنگری برای هموطنانی که سیاستهای غرب را احمقانه می یابند: متخصصان غربی همه چیز را میدانند، گیر کار در «همه چیز» دیگر است!

نه تنها ایرانیان داخل کشور، بلکه حتی خارج نشینانی که با محافل تخصصی غرب تماس زیادی نداشته اند مکرر از خود و دیگران میپرسند که چرا غرب چنین سیاستهای غیر قابل درکی (نمونه: افغانستان) را پیش میگیرد؟ از طرف دیگر آنها (به درستی) فرض میکنند که در غرب هوش و دانش کافی وجود دارد، و بنابراین به تئوری های توطئه (آنها برای ما شر میخواهند) روی میآورند.


متاسفانه موضوع به این سادگی نیست (حتی بدتر است، وگرنه میشد با تعویض سیاستمداران درستش کرد). به طور خلاصه غرب در دهه های اخیر سیستمی را پذیرفته که در بعد تاکتیکی کمابیش بهینه کار میکند، با این اشکال که اصلا چیزی لایق نام «هدف گذاری استراتژیک» در آن وجود ندارد! جالب اینکه هموطنانی که از همه پر سر و صداتر به سیاستهای غرب میتازند طرفداران پر و پا قرص عوامل این سیاست (اقتصاد بورس محور و نفی هر نوع «ایدئولوژی») هستند…

متخصصان غربی در رشته خودشان به اندازه کافی سر رشته دارند، خودشان هم دلشان خون است، پس این خواسته هموطنان که ما «حقایق را به آنها برسانیم» بی فایده است. گیر کار این است که برای اینکه خط مشی استراتژیک تصحیح شود میبایست در کوتاه و میان مدت هزینه های بزرگ را پذیرفت (مثلا جنگ نه با پروکسی هایی مانند طالبان یا حزب الله، بلکه با کشورهای پشت آنها، و با قدرتهای بزرگتر پشت آن کشورها!)، ولی جامعه آمادگی این را ندارد، «سیاستمداران» هم نمیتوانند پیامهای ناخوشایند به جامعه بفروشند، و فرای اینها خود سیستم ظرفیتش را ندارد!

در هر حال برای اینکه اطمینان حاصل کنید که متخصصان غربی همه واقعیتهای افغانستان را همواره با چشم باز میدیدند و خودشان بیشتر از شما منتقد سیاست غرب هستند حتما مصاحبه کوتاه زیر را ببینید. Bill Roggio از کارشناسان «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» است، که خودش هم سابقه خدمت در افغانستان و عراق در یگان تکاوران دریایی را دارد.

https://www.pbs.org/newshour/show/the-taliban-now-control-two-thirds-of-afghanistan-how-did-it-happen-so-quickly

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها