رژیم فشل همه چیزش فشل است

ترور شاه مهره نظامی رژیم محسن فخری زاده، و یا به ادعای رژیم دانشمند هسته ای، در پایتخت و در نزدیکی مهمترین سایتهای تحقیقات نظامی آن یک بار دیگر بی عرضگی و ناتوانی رژیم را به معرض نمایش گذاشت. رژیم هم در پی جمع نمودن آبروی ریخته چون هر بار با از هم گسیختگی کامل شروع به داستان سازی نموده و داستانهای متنوع و متغایر با یکدگر در رسانه های متعدد آن بازگو شده و باعث تفریح شنوندگان گردید. داستان ناشیانه ای که خبرگذاری فارس منتشر کرد حکایت از آن دارد که هیچ تروریستی در محل نبود و تیرباری با کنترل از راه دور استفاده شده بود که در وانت نیسانی در جلوی اتومبیل مورد تهاجم قرار داشت و معلوم نیست چگونه این تیر بار توانسته از همه جهات به اتومبیل شلیک کند و چگونه شیشه های ماشین ضد گلوله سوراخ شده است. بر اساس این حکایت شخصی که درون اتومبیل ضد گلوله حفاظت میشده و سه اتومبیل محافظ هم همراهش بوده است از اتومبیل پیاده شده که ببیند موتور ماشین چه اشکالی پیدا کرده است. شپش در ریش مومن از خنده روده بر میشود.

برخی میگویند که این داستانهای مضحک را از عمد میگویند و روایتهای گوناگون ارانه میدهند که مردم گیج شوند و یا هدف خاصی دارند که ما نمیدانیم. برخی هم میگویند که کار خودشان بوده و فخری زاده مهره سوخته بوده است. گروهی میگویند خودشان کشتند که بتوانند با امریکا مذاکره کنند و در واقع دارند به امریکا پیام میدهند. این نوع عقاید و تصورات که رژیم هم آن را میپسندد بر این پایه استوار است که نیروهای اطلاعاتی رژیم بسیار قوی هستند و یک دشمن خارجی رژیم مانند اسرائیل قادر نیست که از این سد حفاظتی گذشته و به راحتی چنین عملیات جسورانه ای را در پایتخت آن اجرا کند. بر خلاف این نوع از طرز تفکر باید پذیرفت که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم به همان ناکارآمدی دستگاههای دیگر آن است. این هم مانند دستگاههای  اقتصادی، بهداشتی، قضانیه، صنایع، آموزش و پرورش، کشاورزی و همه چیز دیگرش است. مانند راهسازی و سد سازی اش است. مانند نیروهای نظامی اش است که ناوچه کنارک و هواپیمای اوکراینی از آخرین شاهکارهایشان بود و حال هم کشتی باری را گرفته اند و ناو اقیانوس پیما برایمان درست کرده اند و اگر نمیگفتند اقیانوس پیما است امکان داشت فکر کنیم که این ناو رودخانه پیما است و مسافرها را از این طرف رودخانه میبرد آن طرف.   چرا گروهی فکر میکنند که در چنین رژیم فشلی که همه دستگاههای آن از افراد بی عرضه و ابله پر شده دستگاهی هم وجود دارد که کار خویش را با مهارت و تخصص انجام میدهد؟ توان اینها همان است که چاقوکش بفرستند به خانه شهروندان تا آنها را چاقوکاری کنند و یا فرد بیگناهی را تا سرحد مرگ برای گرفتن اعترافی دروغین شکنجه کنند. رژیم فشل همه دستگاههایش فشل است.       

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
8 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها