رژیم کودک کش روسیه و نوچه ای به نام جمهوری اسلامی و استانداردهای دوگانه اش!

دیروز مقام‌های ماریوپل اوکراین از بمباران یک بیمارستان کودکان در این شهر خبر داده و اعلام کردند که هنوز تعداد قربانیان جنون پوتین نامشخص است.

در همین حال دیمیترو کولِبا، وزیر خارجه اوکراین، در توییتی نوشت که گلوله‌باران ماریوپل «بدون هدف مشخص ادامه دارد….

اگر در گذشته واکنش های جمهوری اسلامی در برابر جنایات روسیه در چچن و کشتار مهندسی شده اویغورهای مسلمان توسط چینی های کمونیست را پیگیری کرده باشید، خواهید دانست اسلام برای جمهوری اسلامی تنها یک بهانه است و‌ هر جا منافع چین و روسیه در خطر باشد، چشمان جمهوری اسلامی کور میشود و کودک کشی و تجاوز به خاک دیگران میشود دفاع پیشگیرانه!

ای بسیجیان و سپاهیان مغزشویی شده، آیا کشتار کودکان بیگناه در بیمارستان اوکراین توسط ارتش متجاوز روسیه و پوتین قدرت طلب جنایت نیست؟ براستی آن بسیجیان مغزدررفته آغا که به فرمان «قاسم دزده» کودکان سوری و عراقی را قتل عام کردند آیا تا کنون به این نکته اندیشیده اند که چرا استانداردهای جمهوری اسلامی دوگانه است؟

البته از طرفداران رژیمی که خودش در دهه شصت دختران ۱۳ ساله را پس از تجاوز اعدام کرده است و در آبان ۹۸ آن همه کودک کشت، انتظاری نمیرود؛ کسی که خودش را به خواب زده است، بیدار شدنی نیست!

به اشتراک بگذارید: