سابقه استفاده وحوش خامنه ای از آمبولانس به اعتراف سردار سپاه؛ همینقدر حرام زاده!

در تظاهرات های اخیر مردم متوجه شده اند که نیروهای سرکوبگر از پوشش آمبولانس برای جابجایی سریع وحوش جنایتکار خامنه ای استفاده میکنند. اگر شما از این همه رذالت و جنایت و خیانت و بی پرنسیپی این حرام زادگان تعجب کرده اید، باید به شما یادآوری کنم این حرکت کثیف ریشه در گذشته دارد. چند سال پیش سردار قاسمی که یکی از سرداران آدمکش سپاه است؛ در یکی از مصاحبه هایش جوگیر شد و اعلام کرد جمهوری اسلامی در زمان جنگ بوسنی در پوشش “هلال احمر” به مجاهدین اسلامی و القاعده کمک میکرده است!

این بی شرمان جنایتکار حتی به قراردادهای بین المللی که وجه انسانی دارد هم پایبند نیستند و آنوقت این حرام زادگانی که جان مردم برایشان بازیچه است، ادعا میکنند قصد ارشاد و به بهشت فرستادن مردم را دارند.

از یک طرف این وحوش بچه های مردم را با شلیک مستقیم میکشند، و از طرف دیگر با استفاده از آمبولانس و مزایایی که برای دور زدن ترافیک دارد، برای جابجایی نیروهای جنایتکارشان از آن استفاده میکنند. حالا فرض کنید در این روزها مثلا پدر شما سکته میکند و شما به آمبولانس نیاز دارید، حتی اگر آمبولانسی باشد، به دلیل استفاده ناجوانزنانه این اوباش ممکن است جوانان جلوی آمبولانس را بگیرند و چک کنند و همین توقف ۵ دقیقه ای باعث مرگ پدرتان شود. اگر چنین اتفاقی برای شما روی داد، بدانید قاتل عزیزان شما خامنه ای ها و قاسمی ها و سلیمانی ها هستند که به هیچ اصولی پایبند نیستند.

این ها معلم همان فلسطینی هایی هستند که میروند از فضای مدارس و بیمارستان ها به اسراییل راکت شلیک میکنند و وقتی رادارهای اسراییل مبدا شلیک ها را مورد هدف قرار میدهد، فریاد وا مصیبتا سر میدهند که اسراییلی ها به بیمارستان و مدرسه حمله کرده اند؛ آری، دقیقا همینقدر حرام زاده!

اگر تاریخچه تشکیل صلیب سرخ را بخوانید، در همه دنیا قرار شد پرستاران و دکترها بدون فرق گذاشتن میان آسیب دیدگان و فارغ از اینکه متعلق به کدام طرف درگیری هستند، بتوانند به مجروحان کمک کنند و هم خودشان در امنیت باشند و هم اسیران و زخمی ها ؛اما همانطور که میبینید این وحوش به هیچ اصولی پایبند نیستند و نکته جالب توجه این است که این افرادی که بچه های مردم را در کهریزک ها مورد تجاوز قرار دادند و امثال مهساها و ستار بهشتی ها را با وحشیگری به قتل رسانده اند و حتی به پیمان های بین المللی که جنبه بشردوستانه دارد هم رحم نمیکنند، میخواهند ما را به بهشت بفرستند! آیا جز این است که این مفعولان بی اختیار پیش از ما به چرند بودن بهشت و جهنم پی برده اند؟ براستی اگر بهشت و جهنمی وجود داشت، جهنمی بدون این حرامیان، خود بهشت نبود؟

به اشتراک بگذارید: