سخنگوی طالبان: من در کابل زیر دماغشان زندگی میکردم!

سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد – که تا همین اواخر خیلی ها فرض میکردند یک شخصیت مجازی است که طالبان فقط به این نام بیانیه منتشر میکنند ـ امروز در یک مصاحبه فاش کرد که هیچوقت بعد از حمله آمریکایی ها افغانستان را ترک نکرده، بیشتر اوقات در کابل زیر دماغ نیروی های آمریکایی و دولت افغانستان به سر میبرده، و مرتبا به مناطق مختلف عملیاتی سر کشی میکرده!


البته آشنایان به امور افغانستان قبلا هم میدانستند که دولت کنترل درست و حسابی بر کشور ندارد. ولی اینکه سازمان های اطلاعاتی آمریکا نتوانند یک کسی که (به ضرورت نقشش) دائما از وسایل ارتباطاتی استفاده میکند را زیر دماغ خودشان ردیابی کنند یک آبروریزی بزرگ دیگر است؛ مگر اینکه تئوری زد و بند را بپذیریم، که یک آبروریزی بزرگتر است.

به اشتراک بگذارید: