سرقت کارت هدیه محرومان توسط امام جمعه پاسارگاد

رژیم جمهوری اسلامی و نوکرانش از بالا تا پایین همگی دچار فساد و تباهی اند. از کوچک و بزرگ هر آنچه از سفره انقلاب بدست آورند به یغما می برند. برخی آشکار و برخی پنهان. برخی در قالب بودجه های تخصیصی و برخی با دست کج! و همگی از هنر خود به بهترین نحو برای سرقت اموال مردم بهره می برند. حالا هنر امام جمعه پاسارگاد!! و نماینده ولی فقیه جمهوری جنایتکار اسلامی را در سرقت کارت های هدیه تخصیصی به محرومان آن منطقه ببینید:

به اشتراک بگذارید: