سرهنگ محمد هادی احمدی

سرهنگ محمد هادی احمدی متولد 1309 در شهر بروجرد و رئیس شهربانی خرمشهر در ایام انقلاب 57 بود . روز 22 بهمن 57 او با بعضی روحانیون نزدیک به خمینی تماس گرفت و اعلام کرد که حاضر است شهربانی را بدون درگیری تسلیم انقلابیون کند . محمدی یکی از همان روحانیون همان روز وارد شهربانی شد و بدون درگیری شهربانی را تحویل گرفت اما روز 23 بهمن 57 توسط هیئتی معروف به هیئت انقلابیون بازداشت شد. سرهنگ احمدی در دادگاهی کوتاه مدت توسط خلخالی محاکمه شد و به اتهام همکاری با ساواک و مقاومت در برابر انقلاب و فساد فی الارض در 22 مرداد 58 در خرمشهر تیرباران شد.

منابع : سایت اصفهان شرق

سایت فیسبوک

سایت بنیاد برومند

به اشتراک بگذارید:
4 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها