سطح درک و شعور خلخالی از وکالت

روزنامه اطلاعات 23 اردیبهشت 58:

یکی دو ماه پس از از اعدام های فله ای خلخالی کم کم اعتراض هایی از گوشه و کنار پیرامون این گونه محاکمات غیر عادلانه بلند شده بود. خلخالی مجبور شد درباره عملکرد دادگاههای شرع توضیح بدهد.

توضیحات خلخالی پیرامون نظر اسلام درباره وکالت و زمان اجرای حکم

درمورد سرعت عمل دادگاهها (در اجرای حکم اعدام) و عدم حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع باید بگویم وقتی کسی مجرم شناخته شده از نظر شرع غذا دادن و آب دادن به مجرم حرام است!! و نمی توان او را زنده نگهداشت و باید کشته شود و ساعت معینی ندارد…

درباره اینکه چرا متهمان نمی توانند وکیل انتخاب کنند باید بگویم در الگوی اسلامی برای وکیل جائی در نظر گرفته نشده مگر آنکه مثلا متهم لال باشد. کسی که قدرت (حرف زدن) دارد وکیل لازم ندارد!!

به اشتراک بگذارید: