سقوط دومین مرکز استان افغانستان بدست طالبان

ساعتی پیش شواهدی منتشر شدند که سقوط شبرغان (مرکز ولایت جوزجان) بدست طالبان را تایید میکنند. این استان در شمال افغانستان قرار دارد و با کشور ترکمنستان هم مرز است.

بر خلاف زرنج (که دیروز بدون نبرد سقوط کرده بود) در شبرغان مواضع کلیدی در روزهای اخیر چندین بار دست به دست شده بودند. شاید مهمترین نکته در مورد این نبرد خاص این باشد که نیروهای وابسته به مارشال دوستم سرانجام در برابر طالبان شکست خوردند.

به اشتراک بگذارید: