سکوت زشت سازمان های حقوق بشری

هر وقت اسرائیل در پاسخ موشک پرانی تروریست های حماس ساختمان ها و مخفی گاههای آنها را با اعلام قبلی می زند، جیغ و داد چپ گراهای افراطی سازمان های حقوق بشری وابسته به سازمان ملل بلند میشود اما روسیه در روز روشن با موشک دوربرد به یک مال و محل خرید و فروشی که مردم عادی در آنجا هستند حمله می کند و عملا مرتکب جنایت جنگی می شود اما زبال چپ گراها لال و چشمانشان بسته است.

به اشتراک بگذارید: