شاهکار دیگری از ترجمه فارسی آیت الله BBC

در مصاحبه زیر که با ترجمه همزمان بین جمال الدین موسوی و یک مفسر انگلیسی زبان در مورد انتخابات آمریکا انجام شده, موسوی از مفسر سؤال میکنه “آیا رفتن ترامپ به معنی شکست سیاست فشار حداکثری ترامپه؟” مفسر جواب خودش رو با “…Well” شروع میکنه و مترجم “Well” رو “بله” ترجمه میکنه!

نکته جالبتر اینه که این چهارمین سوالی است که تو این مصاحبه از این مفسر پرسیده میشه و ایشون ۳ جواب قبلی رو هم با “…Well” شروع کرد ولی مترجم هیچ کدوم از اونها رو “بله” ترجمه نکرد!

یک توضیح هم بدم بد نیست. در زبان انگلیسی اصلا وقتی نمیخوای به یک سوال جواب قاطع (مثل بله یا نه) بدی جمله رو با “…Well” شروع میکنی و یکجور معنی “خُب” میده (و این عادت رو خیلی ها دارند). از همینجا که انتخاب کردم گوش کنید:

پینوشت: بعد از این مصاحبه هم با ابراهیم اصغر زاده (دیوار نورد سابق) در مورد رابطه ایران و آمریکا در دولت بایدن سوال میشه که مفرح ذاته و توصیه میکنم از دست ندید!

به اشتراک بگذارید: