شبیه سازی کارآگاهانه انفجار بندر بیروت

موسسه تحقیقاتی Forensic Architecture انفجار بندر بیروت را به شکل تحسین برانگیزی (سه بعدی) شبیه سازی کرده است:

به اشتراک بگذارید: