شما یادتون نمیاد دوران طلایی امام را!

عکس بالا تصویری از بخشنامه حجاب اجباری که به امضای میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب خمینی رسیده است. متاسفانه کیفیت تصویر پایین است و خوانا نیست ولی دو خط آن خیلی جالب بود:

– در مورد جوراب خواهران: جوراب به رنگهای سنگین!

– در مورد لباس برادران: پوشش برادران کارمند باید ساده و معمولی و آستینن بلند باشد بطوریکه تقلید از فرهنگ غرب نباشد!

میدانید بخاطر همین بخشنامه مزخرف و  فاشیستی چه تعداد کارمند و کارشناس باسواد و متخصص از ادارات و سازمانهای دولتی پاکسازی شدند؟

میدانید فقط بخاطر پوشیدن پیراهن آستین کوتاه چقدر موقع ورود به ادارات دولتی برای مردان مزاحمت ایجاد میشد و گاهی کار به زد و خورد و بازداشت می کشید؟

از همه مسخره تر اینکه نگهبانهای جلو درب دانشگاهها به اساتید، کارمندان ودانشجویانی که پیراهن آستین کوتاه داشتند گیر میدادند و آنها را را به دانشگاه راه نمیدادند.

واقعا اینها خیال کرده اند حافظه ما حافظه قورباغه است؟

به اشتراک بگذارید: