شهادت فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در برابر سنا: ما خلاف خروج از افغانستان مشاوره داده بودیم، این تصمیم ریاست جمهوری بود

در این شهادت زیر سوگند ژنرال مک کنزی، فرمانده سنتکام و مسئول نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت در کمال وضوح میدیده که خروج نیروها از افغانستان به سقوط دولت منجر میشود و توصیه کرده بوده که حداقل ۲۵۰۰ نظامی آمریکا در افغانستان بمانند، ولی رئیس جمهور دستور خروج کامل داده است.

همچنین فرمانده ستاد ژنرال میلی شهادت داد که از یک سال پیش اعلام خطر کرده که خروج سریع نیروها به سیطره کامل طالبان خواهد انجامید.

سرانجام وزیر دفاع ژنرال آستین اظهار داشت واشنگتن متوجه نبوده که توافق با طالبان تا چه اندازه روحیه نیروهای دولتی افغانستان را تخریب میکند.

مهمترین نکته را به نظر من فرمانده ستاد گفت:

این یک شکست استراتژیک بود.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
4 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها