صفحه اول تاریخ انقلاب (۸)

خبرهای مهم در روز چهارشنبه پانزدهم فروردین پنجاه و هشت:

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کرد

برژنف رهبر اتحاد شوروی سقوط سلطنت پهلوی را به خمینی تبریک گفت

حافظ اسد و امیر قطر نیز پیام تبریک مشابهی به خمینی فرستادند

سه ناوچه ایرانی که از زمان شاه خریداری شده بود و اکنون آماده تحویل شده اند در سواحل فرانسه بلاتکلیف مانده اند.

سید جواد ذبیحی مداحی که دعای سحر ماه رمضان را در رادیو میخواند و شاه را دعا میکرد دستگیر شد (و چند روز بعد زبانش را از حلقومش بیرون آوردند)

امیرانتظام سخنگوی دولت: خمس و زکات با مالیات تلفیق می شود!

ایرانیان مقیم نیویورک و نیوجرسی استقرار جمهوری اسلامی را جشن گرفتند.

 

 

به اشتراک بگذارید: