صفحه اول (۳)

مهمترین خبرها در روز هشتم فروردین پنجاه و هشت

  • ادامه زد و خورد پاسداران با مردم در گنبد کاووس
  • بختیار از بندر عباس به دوبی و سپس به پاریس گریخت
  • اطلاعیه های مراجع تقلید و گروههای سیاسی، حزب پان ایرانیست، جبهه ملی، کنفدراسیون دانشجویان، گروه روشنفکران یهودی ایران! و جامعه زرتشتیان درباره شرکت در رفراندوم و رای دادن به جمهوری اسلامی
  • شیخ عزالدین حسینی در کردستان گفت در رفراندوم شرکت نمی کنم
  • روزنامه اطلاعات مدعی شده که شاه مبلغ دو میلیارد دلار به اردشیر زاهدی داده تا در لندن علیه انقلاب توطئه کند!!
به اشتراک بگذارید: