صفحه اول (۴)

خبرهای مهم روز نهم فروردین پنجاه و هشت:

  • امام: تحصیل و معالجه بیماران رایگان خواهد شد
  • آیت الله شریعتمداری: جمهوری اسلامی با مقتضیات عصر تطبیق می کند
  • انجمن کلیمیان تهران: ما به جمهوری اسلامی رای می دهیم
  • مقاله ای از دکتر فریدون کشاورز: به ضد انقلاب رحم نکنید و همه را اعدام کنید!
  • کارکنان بانک ملی شعبه کریمخان: امسال عیدی به ما کتابهای دکتر شریعتی را دادند!
  • حزب دمکرات کردستان: در رفراندوم شرکت نمی کنیم.
  • دانشجویان پیشگام دانشگاهها: در رفراندوم شرکت نمی کنیم.
  • واکسن انواع سرطان کشف شد!

 

 

 

به اشتراک بگذارید: