عاقبت «سر زیر برف کردن»: نوشته صد سال پیش نیویورک تایمز در مورد هیتلر

در این نوشته نیویورک تایمز به تاریخ ۱۹۲۴ ارزیابی میشود که هیتلر پس از تجربه زندان «رام شده» و «عاقلتر به نظر میآید» و دیگر نباید از او وحشت داشت. همچنین پیشبینی میشود او به زادگاهش اتریش باز میگردد و به زندگی شخصی اش میپردازد!

به خاطر بیاوریم که هیتلر و یک گروه کوچک از همفکرانش در سال ۱۹۲۳ یک تلاش برای کودتا انجام دادند، که شکست خورد. هیتلر محاکمه شد، ولی چون او یک «طرزفکر» را نمایندگی میکرد که پشتیبانان قدرتمندی داشت به فقط ۵ سال زندان محکوم و پس از ۹ ماه بخشوده شد. همین محاکمه او را به نماد «جنبش میهن پرستان» بدل کرد، و از فراغت زندان هم برای نوشتن کتاب «نبرد من» استفاده کرد.

گوبلز بعد از به قدرت رسیدن نوشت که اگر او جای «سیاستمداران» غربی بود قبل ازاینکه کار ما بالا بگیرد حمله میکرد، ما که واضح گفته بودیم چه برنامه ای داریم؟! خود هیتلر هم ضعف دیگران را به بهترین شکلی توضیح داد: «اینها فکر میکنند ما هم مثل خودشان هستیم که حرفهایمان فقط نطق سیاسی است».

اگر میخواهید برای امروز درس بگیرید توجه کنید که ریشه مشکل نا آگاهی نیست، بلکه این است که وقتی شما نمیخواهید بجنگید در برابر حریف مصمم چاره ای باقی نمی ماند جز اینکه خودتان را فریب دهید.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
4 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها