عبد العلی ادیب الملک, دولتمرد عصر ناصری, در میهمانی افطار

منبع: کتاب جمعه؛ شماره ۲۱ – سیزدهم دی ماه ۱۳۵۸

به اشتراک بگذارید: