عکس روز؛ به یاد فریدون یل زمانه که بر عکس اکثریت ما گفتارش با کردارش یکی بود!

واقعا با توجه به تباهی و‌ تزویری که مردم ایران گرفتارش شده اند واجب است هر ایرانی این عکس فریدون فرخزاد و جملاتی را که گفته است بالای تختش قاب کند تا شاید وجدان خفته اش تکانی خورد و وطنش را با اعمال شنیع و گفتار و کردار متناقض قربانی منافع شخصی و زودگذر نکرد!

به اشتراک بگذارید: