چگونگی ایجاد فاجعه سد گتوند
پژوهشی از مسعود صالحی، عرضه شده در سمینار دانشگاه تهران

This image has an empty alt attribute; its file name is E7Af1K7XIAYsQrJ.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AgGAgXIAA0TX4.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AgP0LXEAEGiLE.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AgVjVWQAARR8o.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AgiurWUAAQGtS.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AhehdXoAEbWM4.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AhlFMWQAQg007.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AhqZzWQAAubXm.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7Ahxc7XMAQwRXw.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7Ah37-XEAEAi48.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7Ah_V1WQAQzdg5.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7Aiy5sXsAQWZOl.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7Ai8U6XMAAbaXt.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AjD-IX0AAVuZN.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7Aja6oXMAchmtB.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AjuIcXMAAwz1C.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AkIVKWYAUOg8G.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AkS2_WQAE8zRP.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AkZ-eXoAIX51W.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is E7AkuFVWYAYIJWW.jpg

نسخه پی دی اف:

Gatwand_mashrooteh

در توییتر:

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها