فاطمه سپهری، فعال سیاسی در نشست مجازی «نه به جمهوری اسلامی»

فاطمه سپهری، فعال سیاسی در نشست مجازی «نه به جمهوری اسلامی»: به عنوان یک دادخواه و همسر شهید، سر موضعم خواهم بود. دست به دست هم بدهیم تا جمهوری اسلامی از بین برود تا بتوانیم نفس بکشیم

به اشتراک بگذارید: