فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل: Maj. Gen. Tomer Bar

ژنرال ۵۲ ساله تومر بار که قرار است از ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ پست فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل را تحویل بگیرد نسبت به توانایی کشورش در بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران اطمینان داده است.

ژنرال بار همچنین اخیرا اظهار کرده: در جنگ بعدی حزب الله ضربه غیرقابل تصوری خواهد خورد.

Israel’s incoming Air Force chief: In next war Hezbollah will suffer ‘unimaginable blow’

به اشتراک بگذارید: