فروش ایران به چین و روسیه و سکوت یک ملت دربند و غیب شدن خانواده رانت خوار و مفت خور و کثیف شهدای دولتی!

یادتان هست تا فیلم مارمولک روی پرده سینما رفت، خانواده های مثلا شهدای جنگ ایران و عراق چه الم شنگه ای به راه انداختند؟

یادتان هست تا در یک نمایش و یا یک نشریه نیمه حکومتی کلامی بر خلاف اعتقادات امت کثافت زده حزب الله _ که در بی مغزی در دنیا بی همتا هستند_ مطرح می شد، فورا یک عده پیرمرد سلاخ نما و پیرزن فاطی کماندو‌ چطور کفن میپوشیدند و در خیابان ها به پشتوانه چاقوکشهای امام حریف می طلبیدند و خط و نشان میکشیدند و خشتک پاره میکردند که ما :

خون دادیم

این خانواده ها براستی امروز کجا هستند؟ به وقت اختلاس ها این خانواده شهدا چرا کفن نمیپوشند؟
به وقت فروش خزر و کشتار دی و آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و خشک شدن ارومیه و کارون و …این خانواده شهدا کجا هستند؟

مگر آن امام جنایتکارتان که خودش بزرگترین پروژه شرق و غرب برای نابودی ایران بود، خزعبلاتی چو «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» مطرح نکرد؟ پس چه شد!؟

چگونه در شرایطی که به خاطر جنون یک پیرمرد ابله به نام خامنه ای، ایران از همه طرف محاصره شده است، قرارداد فروش ایران رگ غیرت شما بی غیرت های بی شرم را متورم نمیکند؟

چگونه است که با نبود روسری و‌ چادر، عرش خدا میلرزد؛ اما با فروش دختران ایرانی در دوبی و ترکیه و سلیمانیه توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی عرش خدا سر جایش می ماند؟

امروز بیش از هر روز دیگر باید این خانواده شهدا را که یک گروه ساختگی حکومتی است، رسوا کرد و به چالش کشید. این چماق کشهای همیشه در صحنه در تمام موارد کفن پوشی در گذشته با اراده خامنه ای در خیابان ها سرازیر می شدند و ما خون دادیم، یک اسم رمز سرکوب است.

ایران را آخوندها فروختند و رفت؛ ایرانیان هم در حال انقراض هستند و این شوخی نیست. خوب ها همه مهاجرت کرده اند و دزدها هم مشغول چپاول هستند و اپوزیسیون فیک و کنترل شده توسط وزارت اطلاعات هم مشغول مبارزه با پهلوی ها!

براستی زیبا نیست که خانواده های شهدا در این شرایط پیش فروش ایران به کمونیست های روسیه و‌چین، رگ های غیرتشان تنها در ماتحت هایشان متورم شده است و دیگر خبری از خون دادن و کفن پوشی نیست!؟

امضاء: فرزند یکی از جانباختگان جنگ ۶+۲ ایران و عراق

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها