فواید چند همسری را بنویسید

چند همسری خیلی خوب و خوشمزه است. همه ما باید چند همسر باشیم و به همدیگر کمک کنیم. امامان ما همه چند همسر بودند پس ما هم باید چند همسر باشیم والا در روز قیامت خداوند ما را روی پل صراط از اونجایمان آویزان می کند.

چند همسری فواید بیشماری دارد و برای سلامتی بدن خیلی خوب است. اخیرا دکترها در کشورهای خارجی کشف کرده اند که کسانی که چند همسری نیستند حتما سرطان می گیرند و می میرند.

یکی از فایده هایی که چند همسری برای شما به ارمغان می آورد، تقویت سخنوری در شماست. اگر شما دقت کرده باشید مردان چند همسر، افرادی زبان باز و حراف و ناطقی هستند. آنها بلدند چگونه هریک از همسرانشان را طوری سرکار بگذارند که خیال کند او را بیشتر دوست دارد.

فایده دوم چند همسری تقویت و استحکام استخوان جمجمه است. دانشمندان دانشگاه استنفورد اخیرا آمار گرفته اند و متوجه شده اند مردان چند همسری از بس لنگه کفش و ملاقه و ماهی تابه به ملاج شان خورد، چند میلیمتر کلفت تر از جمجمه مردان تک همسر و یا بدون همسر است.

فایده سوم چند همسری کاهش وزن و سوختن چربی های شکم و خوش اندام شدن بدن است. تصور کنید هر روز صبح که میخواهید از خانه بیرون بروید همسرانتان از ته آشپزخانه داد بزنند: داری میری، اون سلطل زباله را هم بزار بیرون!

خب، اگر شما فقط یک همسر داشته باشید فقط یک سطل زباله را باخود بیرون می برید ولی اگر چند همسر داشته باشید هی میروید و برمیگردید و از هرکدام از همسران یک سطل یا کیسه زباله می گیرید و همین خودش اندازه سه بار دویدن دور استادیوم آزادی است که باعث عرق کردن شما میشود.

فایده دیگر چند همسری، این است که شما مجبور میشوید در زندگی تان برنامه ریزی کنید. باید یک نرم افزار مدیریت پروژه تهیه کنید تا برایتان مرحله به مرحله برنامه زمانبندی ایجاد کند. مثلا هر روز هفته اختصاص به یک همسر باشد و این نوبت بصورت دوره ای تغییر کند. مثلا نوبت بتول خانم این هفته روز یکشنبه است و هفته آینده روز دوشنبه و همینطور الی آخر و اگر یکروز شما بهردلیل از برنامه زمانبندی عقب افتادید، زمان اختصاصی به بتول خانم باید ضربدر ضریبی جبرانی شود که فرمول محاسباتی آن چنین است: مجموع ساعتهای اختصاصی به دیگران تقسیم بر تعداد همسران ضربدر رادیکال سوم سن خودتان منهای عدد پی  به توان مدت زمان تاخیر شده متعلق به شمسی خانم و سکینه خانم و رقیه خانم و فاطی خانوم.

پس ملاحظه می کنید که ریاضی تان هم خوب میشود و الا اگر خدای ناکرده دیرتر به سراغ بتول خانم بروید یک ضربه ملاقه توی سرتان فرود خواهد آمد و چه بسا جاهای دیگرتان هم درد بگیرد.

و نهایتا فایده دیگر چند همسری این است که شما وقتی با همسرانتان با یک اتومبیل جایی میروید، اگر خدای ناکرده ماشین تان خراب شد و استارت نزد دیگر نگران هل دادن ماشین نخواهید بود و دیگر لازم نیست منت عابران را بکشید و از آنها بخواهید: قربون دستت یه هل بده!

 

ا

تازه ترین قدیمی ترین پر رای ترین
پیام رسانی در صورت
Kaafer
عضو

از دیگر مزایای چند همسری این است که خیرت به مردهای محل نیز میرسد و دل آنها را شاد نموده و دعای خیر آنها را بدرقه راه خود میکنی.

MazdYasna
عضو

آقا یک پرسش: در بین امامان کدامشان رکورد دار تعدد زوجات است و به چه تعداد
مدیونید اگر از اینترنت کمک بگیرید یا از بغل دستی نگاه کنید
از دانستنی یا حدس خود بهره بگیرید

Lighthouse
عضو
Lighthouse

هر وقت یک آیت الله یا یک مسئول دختر خودش را به یک مرد چند همسره داد آنوقت می گوییم مسئولین با خلوص نیت این قانون عصر بربریت را امضا کرده اند یعنی هدفشان فقط برگشت به عصر بربریت بوده نه تزریق فحشا به داخل خانواده های ایرانی.
جنگ هم نعمت بود و از این نعمت، مردن و علیل شدنش رسید به مردم بدبخت. کدام آغا زاده یا مسئول رفت جنگ؟ اغازاده می رفت آمریکا و کانادا دنبال عیش و نوش و دل و دزدی ولی نعمت تیکه پاره شدن یا معلول شدن می رسید به جوانان ملت.
حالا اشاعه فحشا از طریق چند همسری هم همینطور. اگر خوب است دختر خود را بدهید به یک نامرد پفیوس چند همسری تا ببینیم واقعا دارید راست می گید.
همه تان افتاده اید به کارهای پااندازی و… اکشی مثل اون علم الذلیل در مشهد یا بقیه آیات عظامتان در قم.
درست است که شرمی در وجود هرزه هیچکدامتان نیست ولی شماها یک لکه ننگی گذاشتید تو صورت هر چیزی که اسم‌ش مذهبه و این لکه تاابد پاک شدنی نیست.
مرده شور خودتون و اون قانون‌ها تون و اون دین لجن تر از خودتون را ببره.