فکری به حال خانم های مفسد فی الارض بکنید!

روزنامه اطلاعات یکشنبه بیست و ششم فروردین پنجاه و هشت

از میان تلفن های خوانندگان روزنامه:

این چه وضعیه که فقط مردها را اعدام می کنید. یه خورده هم زن ها را بکشید تا برابری زن و مرد برقرار بشه

حالا بعد از چهل و سه سال رسیدیم به جایی که در کولبری هیچ تبعیضی بین زن و مرد نیست!

Image

به اشتراک بگذارید: