قاتل رزمناو سر فرماندهی روسی پیدا شد!

امروز پرزیدنت زلنسکی ناخدا اولکسی نیژپاپا را یکباره به درجه دریا سالار ارتقا داد.

یک مشاور ستاد زلنسکی این اقدام را اینگونه توضیح داد:

به خاطر فرماندهی یک عملیات درخشان که هر کسی میداند چه بود!

به اشتراک بگذارید: