لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان چگونه به تصویب رسید

از چند سال پیش لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان در مجلس اسلامی خاک میخورد و ناگهان در روزهای اخیر اعلام شد که این لایحه تصویب شده است که باعث شگفتی است زیرا مگر میتوان تصور کرد که نظام آخوندی خشونت را کنار بگذارد. همین باعث شد نگاهی به آن بیاندازیم ببینیم نمایندگان آخوندها چه چیزی را تصویب کرده اند:

ماده اول- زن در تعالیم اسلام جایگاهی متعالی دارد و خشونت علیه زنان ممنوع است مگر در چارچوب شرع مقدس و مبانی اسلام و قرآن

ماده دوم- هیچ مردی حق ندارد همسرش را کتک بزند مگر اینکه زن تمکین نکند

ماده سوم- هیچ مردی حق ندارد نسبت به زنان محارم خود خشونت بورزد و آنها را زیر چک و لگد بگیرد مگر اینکه از دست آنها عصبانی باشد

ماده چهارم- کتک زدن زن نامحرم اگر به قصد قربت باشد بلامانع است

ماده پنجم – اگر زنی آرایش کند و خودش را خوشگل کند و در انظار عمومی ظاهر شود، بر مرد مسلمان واجب است او را بدون خشونت ارشاد کند و در صورت تکرار به صورتش اسید بپاشد. میزان و مقدار و غلظت اسید را قانون معین می کند.

ماده ششم – پدر حق ندارد دخترش را کتک بزند مگر آنکه قانون اجازه آنرا داده باشد یا از امام جماعت مسجد محل کسب تکلیف کرده باشد و یا به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر داشتن آتش به اختیار عمل کرده باشد.

ماده هفتم- مرد حق ندارد همسرش را بیخود و بی جهت کتک بزند بلکه باید مطابق قرآن ابتدا رختخواب خود را جدا کند و به سراغ زنان دیگر برود و اگر زن فهمید و اعتراض کرد او را طوری بزند که صدای جیغ و دادش به آسمان برود و بفهمد که اسلام عزیز با هیچکس شوخی ندارد.

ماده هشتم- سنگسار کردن زن ممنوع است مگر به حکم قاضی باشد

ماده نهم – شلاق زدن زن ممنوع است و مصداق خشونت است مگر در چارچوب فقه اسلام و محاکم شرع باشد

ماده دهم – خشونت علیه زنان ممنوع است مگر اینکه مرتکب یکی از جرایمی همچون دوچرخه سواری، حضور در استادیوم، برداشتن روسری در داخل اتومبیل، سگ گردانی، پوشیدن کفش پاشنه بلند و غیره گردد.

تبصره- موارد « و غیره» در ماده دهم را قانون و بسیج و سپاه و طلاب حوزه های علمی و برادران عراقی که به ایران مسافرت می کنند تعیین می کنند.

 

به اشتراک بگذارید: