لحظه شلیک مشکوک گلوله به یکی از طرفداران ترامپ

Ashli Babbit زنی که در راهروی ساختمان کنگره مورد ضربت شخص ناشناسی قرار گرفته سابقه خدمت در ارتش امریکا را دارد

به اشتراک بگذارید: