لیست کشتگان تایید شده حمله آمریکا تا کنون

اسامی نظامیهای ایرانی همراه قاسم سلیمانی:

سردار سرتیپ پاسدار حسین جعفری نیا
سرهنگ پاسدار شهرود مظفری نیا
سرگرد پاسدار هادی طارمی
سروان پاسدار وحید زمانیان

منبع: ایسنا

میلیشیا عراق:

ابو مهدی المهندس (فرمانده میدانی حشدالشعبی)
محمد رضا الجابری (مسئول روابط عمومی حشدالشعبی)
حسن عبدالهادی
محمد الشیبانی
حیدر علی

منبع: Islamic World News

به اشتراک بگذارید: