مجتهدی که زن اصفهانیش حالش را گرفت

یکی از آخوندهای بزرگ شیعه شخصی بوده به نام صاحب بن عباد.

حالا شما به نامش فقط دقت کنید ببینید این کجایش ایرانی بوده؟

این حضرت آقا وزیر آل بویه بوده و آخوندها معتقدند که او بود که مذهب مردم اصفهان را از سنی به شیعه برگرداند. در کتابهای آخوندها او ملقب است به صاحب. قبر او در اصفهان است و مردم ناآگاه به زیارت اون مجسمه بلاهت میروند و نذر و نیاز می کنند. حتما میدانید که شیعه شدن مردم با سلام و صلوات نبوده بلکه با زور شمشیر و ترس از گردن زده بوده و خدا می داند چه تعداد مردم بی گناه به حکم این آخوند احمق جانشان را از دست دادند.

توی کتاب فوائد رضویه صفحه 94 نوشته که اصولا در اصفهان هرکس شیعه میشده می گفتند فلانی به دین صاحب بن عباد درآمده است.

و جناب صاحب، اعجوبه زمان و نادره دوران و در تشيّع و حبّ اهل بيت عليهم السّلام اوحدى زمان بود حتى آن كه اهل اصفهان مذهب تشيّع را به او مى دادند و مى گفتند فلانى بر دين ابن عباد است.

نقل است که در ایام حکومت صاحب ابن عباد در اصفهان، روزی صاحب وارد خانه خود شد دید مردی با خاتون خانه او مباشرت می نماید! تازیانه بگرفت و خاتون را تادیب می نمود. خاتون چون مخالف شیعه بود (یعنی زنش سنی بوده) در اثنای تازیانه خوردن می گفت: بالقضا و القدر (یعنی دست خودم نبود خواست خدا بود!)

صاحب با وی عتاب کرد که: ای دشمن خدا! زنا می دهی و عذر ناموجه می گویی؟

خاتون چون این سخن شنید از روی درد فریاد برکشید و گفت: این کار من بخاطر این بود که تو از سنت دور شدی و مذهب صاحب اختیار کردی.

صاحب تازیانه از دست افکند و گفت: انت سنیه حقا (یعنی بدرستی که تو یک سنی واقعی هستی!)

ملاحظه میفرمایید که دشمنی آخوندهای شیعه با اهل تسنن بسیار عمیق است و مخصوص این روزها و این سالها نیست. آخوندها از روز اول اهل تسنن را در زمره کفار و گمراهان می دانستند.

به اشتراک بگذارید: