مجتهدی که چرک دستانش را خورد و شفا یافت!

حجةالاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان می‌گوید: مرحوم حاج شیخ عباس قمی داستان‌های شگفتی در زندگی دارد، من قسمتی از این حقایق را از فرزند بزرگوارش حاج میرزا علی آقا محدث – که قریب به ده سال در همسایگی او بودم شنیدم.

فرمود: پدر بزرگوارم در نجف اشرف بر اثر کثرت عباد و تألیف به مرض سختی دچار شد، معالجات اطبا در او مؤثر نیفتاد، یک روز در حالی که ناله می‌کرد به مادرم فرمود: همسر مهربانم مقداری آب در قوری با یک ظرف برای من بیاور.

قوری آب و ظرف را کنارش گذاشت، گفت: مرا بلند کنید، زیر بغل او را گرفته در بستر نشاندیم، گفت: پنجاه سال است با این انگشتان «قال‌‌الله» و «قال‌الصادق» و «قال‌الباقر» نوشته‌ام، آن وقت انگلشتان خود را روی ظرف گرفت و از قوری به روی آن آب ریخت و آن آب را نوشید، پس از چند ساعت شفای کامل یافت!!!

منبع: وبسایت حجةالاسلام  سید محمد حسن بنی هاشمی

توضیح:

این حقه بازها وقتی مریض میشوند معمولا معالجات پزشکان در آنها موثر واقع نمیشود چون اینگونه وانمود می کنند که اصولا علوم جدید الکی هستند و فقط علم واقعی را باید در قال الباقر و قال الصادق یافت.

بعد مرضی که هیچکدام از نابغه های پزشکی نتوانسته اند درمان کنند، طرف با یک عددلگن و آفتابه مشکل را حل کرده!

یعنی آخوندها همیشه برای حل مشکلات بغرنج، یک راه حل ساده خنده دار پیدا می کنند. اینگونه است که 40 سال است دارند مثل خر آسیاب دور خودشان میگردند و هیچیک از مشکلات اجتماعی را نتوانسته اند حل کنند.

تازه ترین قدیمی ترین پر رای ترین
پیام رسانی در صورت
شیخ سالوادور
سردبیر

این پدر سوخته این داستان رو ساخته که بگه دست من شفا میده و مردم بیان دستبوس!

Lighthouse
عضو
Lighthouse

باید شکر گذار بود که این راس آیات عظام یعنی مرحوم حاج شیخ عباس قمی مدفوع خودش را به تقلید از یکی از پیامبران نخورده.
در کتاب 23 سال گویا پیامبری بوده که هر روز داخل مدفوع خودش تلیت می کرده و همه اش را نوش جان می کرده. البته در جای دیگر اورده اند که مدفوع را مثل پینات باتر روی نون تست می گذاشته و بعد نوش جان می کرده. روش خوردنش دقیقا معلوم نیست کدامیک از این دو راه بوده.
اگر مرحوم حاج شیخ عباس قمی به جای مجتهد پیامبر می شد شاید به جای خوردن چرک مدفوع خود را می خورد. پس نتیجه می گیریم مرحوم حاج شیخ عباس قمی هنوز جا داشته که پله پله ترقی کنه تا از چرک به عفونت و از عفونت به کثافت و از آنجا پله پله خودش را بسازه تا برسه به مقام بعضی از پیامبران که مدفوع تناول می کردند.

Kaafer
عضو

معلوم نیست چه کثافتی روی دستش بوده که وقتی خورده همه ویروسها مردند. ملا جان یک سوالی هم داشتم. شما میدانید اولین ویروسی که مسلمان شد کدام ویروس بود؟