سنگسار در پاریس!

در مرور روزنامه های بعد از انقلاب به خبر جالبی رسیدم  که برایم تازگی داشت. شاید برای شما هم شگفت آور باشد.

در روزهایی که شاه از ایران خارج شده و برای اقامت و زندگی از این کشور به آن کشور و از این جزیره به آن جزیره میرفت، یکی از روزنامه نگاران لوموند (ساکن پاریس) به نام فریدون صاحب جمع به جزیره ای که شاه اقامت داشت می رود و با وی مصاحبه ای می کند و مصاحبه در لوموند چاپ میشود.

ظاهرا مطالب مطرح شده در آن مصاحبه توی ذوق دانشجویان انقلابی ایرانی مقیم فرانسه می خورد و آنها تصمیم می گیرند روزنامه نگار را بجرم طرفداری از شاه مخلوع محاکمه و مجازات کنند. متن خبر روزنامه اطلاعات مورخه ۲۵ اردیبهشت پنجاه و هشت:

یک گروه ۲۰۰ نفری از دانشجویان مقیم فرانسه علی رغم اینکه فریدون صاحبجمع روزنامه نگار ایرانی، شاه مخلوع را خائن به کشور خواند وی را به اتهام همکاری با شاه و انجام مصاحبه با وی در جزیره بهشت که در یک روزنامه فرانسوی چاپ شد به تراشیده شدن موی سر، اعزام به ایران و سنگسار شدن در اینجا محکوم کرد!

این دانشجویان پس از صدور حکم، موقتا صاحبجمع را آزاد کردند تا بعدا ترتیب اعزام او را به ایران بدهند. صاحبجمع که گفته میشود پسر عمه اردشیر زاهدی است مصاحبه خود را پس از اعدام هویدا با شاه مخلوع بعمل آورد و متن انرا به خبرگزاریها هم داد.

بنا به اظهارات (خلخالی) قاضی شرع دادگاههای شرع تهران اردشیر زاهدی هم مستحق اعدام تشخیص داده شده و (غیابا) به اعدام محکوم شده است.

صاحبجمع که به جرم طرفداری از شاه مخلوع در دادگاه دانشجویان انقلابی مقیم پاریس محکوم شده است پس از محاکمه و قبل از اجرای حکم به وساطت نماینگان آیت الله خمینی در پاریس به منظور جلوگیری از بروز جنجال در خاک فرانسه آزاد گردید ولی برخی دانشجویان هیجان زده خواستار آن بودند که صاحبجمع در همان پاریس سنگسار و کشته شود!

این دانشجویان صاحبجمع را در محوطه کوی دانشگاه پاریس به دام انداخته بودند و همانجا برای محاکمه اش دادگاه تشکیل داده بودند.

پلیس پاریس اعلام کرد چند روزنامه چاپ پاریس به محاکمه صاحبجمع و اصولا اینگونه محاکمات در خاک فرانسه بشدت اعتراض کردند.

جالب است که فریدون صاحب جمع در سالهای بعد همچنان برای لوموند درباره نقض حقوق بشر در ایران گزارش تهیه می کرد و حتی رمان سنگسار ثریا که بصورت فیلم هم اجرا شد به قلم اوست.

فریدون صاحبجمع در سال 2008 در پاریس بدرود حیات گفت.

به اشتراک بگذارید: