مخ لص

یلدا معیری عکاس ایرانی این تصویر را منتشر کرده است!

«مخلص عضو گروه طالبان ۱۸ سال دارد.او ۵ سال در مدرسه علوم دینی درس خوانده است.مخلص ۳ سال است عضو گروه طالبان شده است.او متخصص انفجارات و مین گذاری است.مخلص به من گفت تا حالا صد نفر را کشته است»!

آنچه مخ لص را ترسناک میکند، سیستم پاداش مغز او برای توجیه جنایت و اسلحه «غربی» است. مخ لص ها زمانی خطرناک میشوند که از علم روز دنیا هم استفاده کنند. یک ترمیناتور الله و یک مخ لص بی مغز را باید با آر پی جی به دیدار حوریان فرستاد، راه دیگری ندارد!

به اشتراک بگذارید: