مدرسه فقط نیلوفر؛ بیشعوری مدیران رانتی آموزش و پرورش در نظام کثافت زده جمهوری جنایت!

دختری بنام نیلوفر بهبهانی فوت می کند. مادر خیر او برای شادی روحش مدرسه‌ای به نام وی در شهرستان زهک (شمال استان سیستان و بلوچستان) می سازد. مسئولین آموزش و پرورش از زن خیر می پرسند نام مدرسه را “نیلوفر بهبهانی” بگذاريم كه مادر مرحوم جواب می دهد نه, فقط نيلوفر. شرح بقیه داستان را از روی تابلوی مدرسه بخوانید.

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن 
به اشتراک بگذارید: