مزار شریف هم سقوط کرد، کابل در محاصره طالبان

ساعتی پیش طالبان وارد شهر مزار شریف شدند. بدین ترتیب پایگاه سنتی مقاومت و آخرین پل ارتباطی نیرویها ی ضد طالبان هم از دستشان خارج شد.

از سمت شرق و جنوب نیز طالبان بر جاده ها از جلال آباد تا غزنی به کابل مسلط شده اند؛ بدین ترتیب کابل اکنون در محاصره است.

به اشتراک بگذارید: