مشابهت دمکراتها و آخوندها در دروغگویی

امروز یکشنبه بیش از ۱۸۰۰ پرواز شرکت ساوت وست امریکا کنسل شد که باعث هرج و مرج در فرودگاهها گردید. مسولین این شرکت هوایی که از طرفداران افراطی دمکراتها هستند در حدود هزار نفر از کادر پرواز را بدلیل نداشتن گواهی واکسیناسیون در شرف اخراج کرده شدن هستند، بقیه هم به نشانه اعتراض به این اقدام نسنجیده و افراطی دست از کار کشیده اند.

نکته جالب ماجرا دروغگویی رسانه های چپ مثل سی ان ان در این باره است که آدم را به یاد صدا و سیمای آخوندها می اندازد. این بلندگوهای چپ افراطی دلیل کنسل شدن ۱۸۰۰ پرواز را بدی شرایط هوا اعلام کرده اند در صورتیکه نقشه های هواشناسی چنین چیزی را نشان نمی دهد و همین دروغگویی آشکار باعث عصبانیت بیشتر مسافران و کادر پرواز این شرکت شده است.

آخوندها و دمکراتهای چپ گرا چنان دروغ می گویند که گویی مخاطبین آنها بی شعور و بی عقلند.

به اشتراک بگذارید: