مصاحبه آموزنده آخرین وزیر اقتصاد افغانستان

محمد خالد پاینده، آخرین وزیر اقتصاد افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان، اخیرا در یک مصاحبه مفصل وضعیت حکومت افغانستان در آن دوران بویژه از دید اقتصادی را تشریح کرده است. تصویری که او ارائه میدهد موید بدترین سوء ظن های ناظران است: خلاصه اش اینکه به ندرت میشد مقامی را پیدا کرد که فاسد نباشد، و آنها تا آخرین لحظه در فکر چاپیدن بوده اند.

ولی جزئیات هم آموزنده هستند، برای اینکه دستتان بیاید اینجور دولتها چگونه میگردند، شاید کمک کند که هموطنان ایرانی ما هم از این خر «دولت» پایین بیایند، با این فورمولهای ساده خودتان را گول میزنید و تازه بعد از سقوط هم حیران میمانید که چطور شد؟

من اینجا فقط به چند پاراگراف با مزه اشاره میکنم:

در یک سفر استانی من و معاونم بدون اطلاع به حومه قندهار رفتیم. به یک ایست برخوردیم که حدود هزارخودرو را درپارکینگ متوقف کرده بودند. پرسیدیم این چیست؟ مردم گفتند گمرک! پرسیدیم چه گمرکی؟ گفتند گمرک وزارت مالیه! وقتی از پلیس توضیح خواستیم نزدیک بود کار به تیر اندازی بکشد، مجبور به فرار شدیم!

از ۳۰۰ هزار نفر نیروهای مسلح افغانستان حداکثر ۴۰ هزار نفر وجود خارجی داشتند، بقیه اشباح بودند که فقط به نامشان بودجه میگرفتند!

فرماندهان محلی از دولت پول میگرفتند که با طالبان بجنگند، همزمان از طالبان پول میگرفتند که نجنگند. حتی چند موردی که مناطقی را موقتا از طالبان «آزاد سازی» کردند اینگونه بود که به فرماندهان محلی طالبان پول داده شد تا کمی عقب نشینی کنند!

به اشتراک بگذارید: