مصاحبه با ژنرال کنت مکنزی (Gen. Kenneth McKenzie) فرمانده سنتکام (یک ساعت – انگلیسی)

مصاحبه با ژنرال کنت مکنزی (Gen. Kenneth McKenzie) فرمانده سنتکام در مورد منافع آمریکا در منطقه, تهدیدهایی که متوجه آنهاست و استراتژی سنتکام برای مقابله با این تهدید ها.

Gen McKenzie: It’s possible that Iran can control the early steps of the escalation in the theater. It is also clear that we will control the final steps of the escalation in the theater.

ژنرال مکنزی: چهار توانایی که جمهوری اسلامی روی آن حساب میکند:: موشکهای بالستیک, دفاع هوایی, بعضی توانایی های دریایی, و سپاه.

به اشتراک بگذارید: